סדנאות צחוק: ג'מה קצינת חינוך – קאמבק

חוק טל עבר גם בדרפור' ולכן ביבי מינה את ג'מה הפליט לתפקיד קצינת המיון החדשה של צה"ל!!!